Voor meer informatie over de computerclub
kunt U terecht bij de afdelingsleider:

Wil Maes

Tel. 06 151 286 70
Email: computerclub@sovve.nl