Voor meer informatie over de afdeling Biljarten
Kunt U terecht bij de afdelingsleider:

Leo van Schagen
Tel. 040 2814356 / 06 281 770 99
Email: biljarten@sovve.nl