R. de Koning

Tel. 06-83128131

voorzitter@sovve.nl

Voorzitter en afdelingsleider Kaarten

F.v.d.Nieuwenhof

Tel. 06-16886194

fitness@sovve.nl

Secretaris, beheerder Fuut en afdelingsleider Fitness

M.v.Gastel

Tel. 06-13902274

a.van.gastel@onsneteindhoven.nl

Penningmeester